top of page
Allmänna Villkor

GoWaters

simskola Göteborg

Villkor


Företagsinformation
Företaget heter GoWaters Simskola och har organisationsnummer 890491-4514.

Vi har F-skattesedel och har vårt säte i Göteborg. Vi nås lättast via e-postadressen: gowaterssimskola@gmail.com


Bokning

Du kan boka kurser här genom att fylla i bokningsformuläret på vår webbplats. Det här skickar ett meddelande till vår e-postadress. Bokning via detta bokningsformulär är ett bindande avtal om att du har köpt en tjänst från oss. När du har gjort en reservation får du ett bekräftelsemail. Fakturor skickas elektroniskt via e-post till den angivna e-postadressen. Du ansvarar för att du har angett rätt e-postadress. I händelse av att ett e-postmeddelande skickas av Gowaters Simskola till den angivna e-postadressen studsar meddelandet via post till den adress du angav när du fyller i bokningsformuläret.

 

E-postmeddelandet måste innehålla följande information:
● Namn på den kurs du vill börja.
● Telefonnummer
● Adress, personnummer, för- och efternamn
● Studenter har tidigare erfarenhet av simning
● Något som kanske är användbart för oss att veta som kan påverka vår undervisning (t.ex. speciella behov)
● E-postadress
● Om du bokar ett lektionsblock, meddela oss om du kommer att sakna en lektion. När du bokar en kurs via e-post får du ett svar för att ange om du har blivit framgångsrikt placerad på kursen. Om du inte har det kommer du att få information om varför inte och vad som då händer.
● GoWaters Simskola AB förbehåller sig rätten att ändra tid och instruktör vid behov.
● GoWaters Simskola AB förbehåller sig rätten att avbryta en lektion med kort varsel på grund av tredje part, men vi kommer alltid att se till möjligheterna att erbjuda en ersättningslektion.
● GoWaters Simskola AB ansvarar inte för kläder och personliga tillhörigheter.
● Vid stopp i poolen kan operationen flyttas till en annan badanläggning/simhall.


Betalning

Betalning sker alltid i förväg såvida inte annat särskilt avtalats. Betalningen måste göras inom 14 dagar efter bokning och mottagande av e-postbekräftelsen. Vid utebliven betalning kommer studenten att förlora sin plats och inte starta kursen. Vid utebliven betalning får eleven / eleverna inte delta i kursstart. Registrering och betalning sker via insättning via banköverföring: 5518-6696. Se till att du anger eleverna fulla namn för att undvika missförstånd.

 

Vid avsaknad av betalning läggs en fakturagebyr på 30 kr vid betalning mot en faktura.
Observera ovanstående bestämmelser om att betalning sker i förväg och fakturan endast utfärdas i undantagsfall.

 

Fakturor skickas elektroniskt via e-post till den angivna e-postadressen. Påminnelser skickas per post.


Ränta på ränta och andra avgifter
GoWaters simskola förbehåller sig rätten, i förekommande fall, att ta ut ränta på sena betalningar i enlighet med gällande räntelag och för att begära ersättning för skriftlig betalning påminnelser i enlighet med gällande insamlingslagstiftning.


Fakturor skickas elektroniskt via e-post till den angivna e-postadressen. Påminnelser skickas via post.


Speciellt för barnkurser
Barn lär sig i olika takt och ibland kan en pool vara ganska skrämmande för ett barn och vi tvingar aldrig ett barn att komma in i en pool. Om de inte vill komma i badet / poolen under en lektion kan de sitta på poolens sida och titta på. Alternativt, om en förälder / vårdnadshavare 
vill vara i poolen för att underlätta och hjälpa barnet att känna sig säker.


Det är dock inte acceptabelt för en förälder att kräva pengar tillbaka om deras barn inte vill gå i poolen. Vi är där för att hjälpa barnet att övervinna rädslan för vattnet och uppskatta skyddsstöd med detta.


Återkallande av avbokningsrättigheter och avbokning

Som konsument har du som allmän regel i distansavtalslagen fjorton (14) dagars ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005: 59). När du har fått ett bekräftelsemail från GoWaters Simskola har du därför 14 dagars ångerrätt. Om konsumenten redan har betalat för tjänsten inom denna tidsram får de en full återbetalning.

 

Efter den 14 dagars ångerrätten kan konsumenten bara avbryta kursen om det av medicinska skäl måste läkareintyg presenteras. Om detta inträffar när kursen har startat kommer konsumenten att återbetalas för lektioner som återstår efter dagen för läkarintyget.

 

Priserna
Information om de priser som gäller kan hittas i samband med beskrivningen av varje kurs.


Sjukdom
Om du eller barnet missar ett eller flera badtillfällen på grund av sjukdom eller liknande, återbetalas inte kursavgiften. Instruktören kommer att notera deltagandet av  kursdeltagarna. Därför behöver du inte anmäla sjukdom. Vi är dock tacksamma om du meddelar oss om någon eventuell frånvaro. Detta gäller särskilt om frånvaron avser den första undervisningsmöjligheten eller om barnet slutar för tidigt.


Times
GoWaters Simskola förbehåller sig rätten att ändra starttid för varje undervisningsmöjlighet och vilka lärare som ska hålla undervisningen. Vi förbehåller oss också rätten att kombinera kurser eller att slå ihop kurser vid behov till kursstart.


Personlig information

Syftet med att samla in information genom kursregistreringen är att kunna administrera kurserna och fakturera kunder. Förutom att kunna kontakta våra kunder vid behov. Genom att boka en kurs hos oss godkänner du att information om ditt och ditt barns namn, e-post, telefonnummer, personnummer och postadress kommer att registreras och behandlas på GoWaters Simskola. Du samtycker också till att informationen kan vidarebefordras till tredje part.

GoWaters Simskola kommer aldrig att sälja eller dela dina uppgifter med någon tredje part förutom om det krävs enligt lag. Vi ser till att vi sammanfaller med GDPR-förordningarna. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats med kravet att dessa parter kommer överens om att hålla informationen konfidentiell. Vi ansvarar för korrekt hantering av personuppgifter.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som är registrerade hos oss, behandlingen ska ske så snabbt som möjligt, men vi reserverar upp till en månads behandlingstid. Vi åtar oss att korrigera felaktig information på din begäran. Kunden har också rätt att dra tillbaka sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Om du vill se information i registret eller göra en korrigeringsbegäran, måste meddelandet skickas via e-post info@gowaterssimskola.se 

Krypterad och säker teknologi används vid överföring av information som sker mellan Gowaters simskola och pålitlig leverantör av bokningstjänster. Servrar som används för lagring ligger i en säker miljö med hög säkerhetsnivå. Uppgifterna vi får vid kursregistreringen hanteras endast av betrodda personal vid GoWaters Simskola simskola. I slutet av kursen kan vi be att ta bilder så att vi kan visa dem på vår webbplats och sociala medieplattformar. Men vi kommer alltid att be om samtycke från dig själv innan du gör det. Detta kommer vanligtvis att vara i början av en kurs. Genom att använda vår webbplats och kontaktformuläret godkänner du vår integritetspolicy. Vid avslag på hanteringen av personuppgifter är Datatillsynsmyndigheten den myndighet som gäller.

 

Trivselregler
För att elever och lärare ska kunna koncentrera sig på undervisningen är vi tacksamma om både förälder och eleven / eleverna kommer in i poolrummet tidigast 5 minuter innan lektionen börjar och bibehålla en låg ljudnivå under lektionerna. Det gör det lättare för oss att upprätthålla en god kvalitet på simlektioner. Vi har utrustning märkt "GoWaters" som kan användas inom lektionerna
och läraren samlar in dessa i slutet av lektionen. Det kan finnas andra människors badtillbehör men dessa får endast användas av ägarna till dessa. Vänligen respektera detta. Speciellt för barnklassen ber vi vänligen att föräldrarna stannar i bakgrunden och bara tittar på när simundervisningen pågår. Frågor eller kommentarer kan ställas till instruktören efter lektionen eller genom att kontakta GoWaters Simskola-representant, Chris Waters.


Samtliga bör ta av sig skorna vid den markerade skogränsen eller alternativt använda skoskydd. Kom ihåg att ta med baddräkt, handduk och vattenflaska. Om studenten / studenterna har långt hår, är det bra att ha en tofs eller ett badmössa. Simglasögon rekommenderas endast för redan simkunniga studenter.


För allas trivsel bör alla studenter duscha och tvätta innan du simmar. Studenter som inte har duschat får inte delta i simundervisningen.

bottom of page